Event:

کتاب داستان سه نخ با کسب رتبه چهار لاک پشت پرنده وارد فهرست بیست و سوم شد

برترین کتابهای کودک و نوجوان پاییز 95 سوم دی ماه 96 در شهرکتاب مرکزی معرفی شدند

1 -