Event:

سه نمایشنامه فریده شیرژیان رتبه ی چهار لاک پشت پرنده را کسب کرد

لاک‌پشت پرنده فهرستی از بهترین کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان است که با همکاری مشترک مؤسسه شهر کتاب و فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان تهیه می‌شود. گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و نوجوان در پایان هر فصل، فهرستی از بهترین کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده را معرفی می‌کنند. این فهرست ضمیمه فصلنامه پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان منتشر می‌شود و می‌تواند راهنمای پدرها و مادرها، معلم‌ها و مربی‌ها و سایر علاقه‌مندان به ادبیات کودک و نوجوان باشد تا مناسبت‌ترین کتاب‌های سال را برای کتاب‌خوانی بچه‌ها و دانش‌آموزان انتخاب کنند.

سه نمایشنامه همراه با سه یادداشت - انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان.1394 ش Farideh Shirjian فریده شیرژیان