Meysam Namdar
All rights reserved
902 x 1276 Download

میثم نامدار . تئاتر شهر فرنگ قصه ها

این نمایش روایت مسافر کوچولو، بازنوشته مصطفی باقر آبادی است. وقتی مسافر کوچولو به زمین می‌آید ، پس از چندین اتفاق سر از خانه مادر بزرگ در می‌آورد. مسافر کوچولو از مادربزرگ می‌خواهد که فرزندان و نوه‌های کوچکش را به او بدهد تا با خود به سیاره دیگری ببرد که دیگر تنها نباشد. مادر بزرگ مخالفت می‌کند ولی برای این‌که مسافر کوچولو تنها نباشد چند کتاب به او هدیه می‌دهد تا در سفری که پیش رو دارد با خود ببرد.
با توجه به نشانه‌های تصویری موجود در این نمایش‌نامه و با مشورت کارگردان، سعی کردم با استفاده ازشخصیت اصلی داستان -همان مسافر کوچولو- و کتاب‌هایی که به او هدیه داده می‌شود به این فضای تصویری نزدیک شوم. با توجه به این‌که مخاطب نمایش، کودک و نوجوان و فضای کلی آن شاد بود؛ لازم دیدم تحرک خاصی در تایپ‌های پوستر ایجاد کنم و تا جایی که شد از رنگ‌های شاد با استفاده از روش بداهه‌نویسی و تکنیک‌های چاپ دستی، طرح اصلی پوستر را پیاده‌سازی کردم.

این نمایش روایت مسافر کوچولو، بازنوشته مصطفی باقر آبادی است. وقتی مسافر کوچولو به زمین می‌آید ، پس از چندین اتفاق سر از خانه مادر بزرگ در می‌آورد. مسافر کوچولو از مادربزرگ می‌خواهد که فرزندان و نوه‌های کوچکش را به او بدهد تا با خود به سیاره دیگری ببرد که دیگر تنها نباشد. مادر بزرگ مخالفت می‌کند ولی برای این‌که مسافر کوچولو تنها نباشد چند کتاب به او هدیه می‌دهد تا در سفری که پیش رو دارد با خود ببرد.
با توجه به نشانه‌های تصویری موجود در این نمایش‌نامه و با مشورت کارگردان، سعی کردم با استفاده ازشخصیت اصلی داستان -همان مسافر کوچولو- و کتاب‌هایی که به او هدیه داده می‌شود به این فضای تصویری نزدیک شوم. با توجه به این‌که مخاطب نمایش، کودک و نوجوان و فضای کلی آن شاد بود؛ لازم دیدم تحرک خاصی در تایپ‌های پوستر ایجاد کنم و تا جایی که شد از رنگ‌های شاد با استفاده از روش بداهه‌نویسی و تکنیک‌های چاپ دستی، طرح اصلی پوستر را پیاده‌سازی کردم.