Alireza Momayezzadeh

روز عطار نیشابوری

این اثر در هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که شهریور ماه90 در گرگان برگزار شد زیر نظر جناب آقای حسین نوروزی طراحی کردم

alireza momayezzadeh (17) - Alireza Momayezzadeh